სტარტი

b25 ლარი

  • 20მბ მბ/წმ - სიჩქარე
  • ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა
ოპტიმა

b35 ლარი

  • 30მბ მბ/წმ - სიჩქარე
  • ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა
ოპტიმა +

b45 ლარი

  • 40მბ მბ/წმ - სიჩქარე
  • ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა

b

  • მბ/წმ - სიჩქარე
  • ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა

ორმაგი შემოთავაზება

b / თვეში