მინი

b30 ლარი

  • 3 მბ/წმ მბ/წმ - სიჩქარე
  • 100 ლარი ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა
სტა

b50 ლარი

  • 5 მბ/წმ მბ/წმ - სიჩქარე
  • 120 ლარი ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა
რჩეული

b100 ლარი

  • 10 მბ/წმ მბ/წმ - სიჩქარე
  • 150 ლარი ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა

b

  • მბ/წმ - სიჩქარე
  • ლარი - ინსტალაცია
შეკვეთა

ორმაგი შემოთავაზება

b / თვეში